De Huismeester

De huismeester van Groenhoven is gehuisvest in Groenhoven 108 (aan de loopstraat tegenover toren 1).
Bewoners kunnen de huismeester inschakelen voor defecten aan collectieve voorzieningen, zoals lift, verwarming, intercom, gebroken ruiten of kapotte lampen in de loopstraat of trappenhuis en de hoofdafsluiters van verwarming en warm / koud water in uw eigen flat, waaraan u vooral niet zelf mag sleutelen. Deze zijn eigendom van de Vereniging (zie Reglement van Splitsing).
Ook kunt u de huismeester inschakelen voor de (gratis) bestrijding van ongedierte. Klachten kunt u schriftelijk indienen via de brievenbus van de huismeester of e-mailen: huismeester@vvegroenhoven.nl, maar natuurlijk kunt u ook opbellen: tel. 020 6906535. Als hij u op dat moment niet te woord kan staan, kunt u een bandje inspreken: hij belt u dan zo spoedig mogelijk terug. Natuurlijk kunt u ook naar zijn spreekuur gaan s morgens van 7.30 -9.00 uur. Hoe eerder u de zaken meldt, hoe eerder de klacht verholpen is. Denk vooral NIET: de buren doen het wel!
Voor spoedeisende storingen buiten kantoortijd kunt u bellen met de boodschappendienst, tel. 020 3019550. Voor liftstoringen buiten kantooruren kunt u de boodschappendienst bellen, of Otis-liften, tel. 0800 0224752.

Bij calamiteiten is het voor de huismeester van belang om te weten waar u overdag te bereiken bent. Laat daarom het telefoonnummer van uw werk bij hem achter en ook naam en telefoonnummer van degene die de beschikking heeft over uw huissleutel, zodat bij zon calamiteit uw voordeur niet hoeft te worden opengebroken. Mocht u uw sleutel niet bij een van uw buren willen achterlaten, dan is het ook altijd mogelijk een reservesleutel bij de huismeester af te geven.

Calamiteiten kunnen zich echter ook voordoen op tijden waarop de huismeester niet werkt. Te denken valt aan een ingetrapte deur, een lekkage, defecte lift e.d. Voor alle klachten van technische aard die zich voordoen op buiten de normale werktijd vallende tijden kunt u terecht bij de boodschappendienst, tel. 020 3019550.

Tevens is bij de huismeester een leenboormachine op te halen. Dit is een professionele hamerboor met weinig lawaai en geschikt om snel in beton te boren. LET OP: het is alleen toegestaan te boren tussen 09.00 - 20.00 uur. In het weekend zelfs pas vanaf 10.00 uur. (Zie ook Huishoudelijk Reglement.)

Voor de goede orde noemen wij hier ook nog even het onderhoud van uw balkonbalken. De verantwoordelijkheid voor dit onderhoud, in de vorm van jaarlijks beitsen, ligt geheel bij u. De benodigde beits e.d. kunt u bij de huismeester ophalen.

Ook de voor de stortkoker benodigde plastic zakjes zijn bij de huismeester gratis verkrijgbaar.