De Egelantier

Aan de kop van Groenhoven, bij grens met de Bijlmerweide ligt het

GROENHOVEN TUINTJES COMPLEX

Het complex heeft 42 tuintjes en 20 leden die doorgaans met veel liefde en plezier tuinieren. Het complex wordt beheerd door de tuinierdersvereniging DE EGELANTIER.

Vorig jaar is door de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen en een revitaliseringplan opgesteld. Het doel van het plan was een mooi tuincomplex te krijgen en te behouden met actieve leden.

De oude omheining is verwijderd en de nieuwe omheining van duurzaam materiaal is geplaatst. Mensen (en honden) kunnen nu niet zomaar over het hek heenstappen, terwijl de tuinen goed zichtbaar blijven zodat een ieder kan genieten van het tuinplezier.
Er wordt ook een nieuwe composhoop aangelegd waar het tuinafval op biologisch wijze wordt verwerkt.
We roepen nu al, aan het begin van de lente, belangstellenden op voor een tuintje zich te melden bij de secretaris van de vereniging. Begin april zal de definitieve toewijzing plaatsvinden.

Van de leden wordt verwacht:
  • Het regelmatig onderhouden (oa onkruidvrij maken) van het eigen tuintje

  • Bereidheid mee te helpen bij het collectief onderhoud

  • Betaling van een contributie van 10 Euro per jaar per tuintje.


Laat liefhebbers zich melden bij de secretaris van de vereniging, bij voorkeur per E-mail!

Het bestuur van de tuinierdersvereniging DE EGELANTIER

voorzitter
Nico Plomp
Groenhoven 154


Ellen Genet
Geerdinkhof 520
1103 RH AMSTERDAM ZUIDOOST
020-6954974

Jaqueline van der Lee,
Geerdinkhof 52


Secretariaat "De Egelantier"
Ellen Genet
Geerdinkhof 520
1103 RH AMSTERDAM ZUIDOOST
020-6954974
E-mail: egelantier@live.nl.