Stan´s Journaal


Dit is de pagina van de huismeester. Bewoners en de huismeester houden samen het complex schoon en in goede kwaliteit. De huismeester houdt U op de hoogte van belangrijke zaken die te maken hebben met het beheer van het complex. Vraagbaak en meldpunt van Groenhoven.

Betonrot en beits
Ten behoeve van de houten balk van Uw balkon kunt U gratis beits bij mij afhalen.
Als U dan toch op het balkon bent, kijk dan eens kritisch naar de vloer en het plafond naar eventuele betonrot.
Ook op de schuin aflopende vensterbanken (buiten) onder de ramen en rondom deze ramen komt nogal eens betonrot voor. Mocht U betonrot constateren, meld het mij dan.
Ik maak, bij voldoende deelnemers voor een dag werk, een afspraak met de firma Etro uit Wormeveer om deze rotjes te repareren.
Ook hier zijn voor U als bewoner geen kosten aan verbonden.
Met vriendelijke groet van de huismeester.
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.

Werkzaamheden Loodgieter
De loodgieter geeft het dringende advies om geen vet, jus en afvalresten door Uw gootsteen of toilet te spoelen. Ook andere producten als tampons, maandverband en papier, anders dan toiletpapier, gelieve niet door het toilet te spoelen.

In dit artikel wil ik ook wat dieper ingaan op de voor U welbekende briefjes in de lifthallen dat er geen warm en/of koud water op bepaalde tijden is. Dit naar aanleiding van anonieme teksten welke op deze briefjes worden gekalkt door bewoners.
In de meeste gevallen houden deze werkzaamheden in dat er op een appartement groepsafsluiters worden vervangen. Dit kan zijn omdat een bewoner een verbouwing of vervanging van kraanleertjes op stapel heeft staan maar de oude afsluiters niet meer dicht te krijgen zijn. Daarom zullen de afsluiters dan vervangen moeten worden met enige overlast voor de andere bewoners.

Hopende op Uw medewerking groet ik U,

Huismeester Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535

E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.
Beste wensen en schilderwerk
Ik heb begrepen dat er op de BR is besproken dat eventuele klachten of op- en aanmerkingen over het jongste schilderwerk bij mij gedeponeerd kunnen worden.
Mochten er dus vragen zijn over het schilderwerk dan kunt U hiervoor bij mij terecht via de bekende weg en kunnen we deze meenemen tijdens de oplevering.
Voorts wil ik een ieder weer via deze rubriek een fijne kerst en het allerbeste voor het nieuwe jaar toewensen.
Nog enige kleine richtlijnen aangaande het dumpen van kerstbomen en vuurwerk.
Gooi Uw oude kerstboom niet vanuit Uw appartement naar beneden maar breng deze netjes naar de daarvoor bestemde grofvuilplaatsen rond Groenhoven en veeg eventueel uitgevallen naalden even netjes op.
Tevens is het afsteken van vuurwerk voor velen een genot maar het geeft zo een rotzooi.
Ook voor deze rotzooi vraag ik U vriendelijk de restanten op te ruimen.

Hopende op Uw medewerking groet ik U,

Huismeester Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.
Hoofdafsluiters en strangleidingen
De hoofdafsluiters van de centrale verwarming bevinden zich in de 2-kamerappartementen onder het vloerplaatje in de rechterkast van de entreehal. In de 5-kamerappartementen bevinden deze zich onder het bad. Mits er geen verbouwingen hebben plaats gevonden en/of deze zijn verplaatst. Het is zeer raadzaam om deze afsluiters gemakkelijk bereikbaar te houden in geval van lekkage aan Uw verwarming om de afsluiters zo snel mogelijk te kunnen bereiken zonder voorzetwanden van het bad e.d. te moeten slopen.
Ook de hoofdafsluiters van het koude en warme water, die een ieder wel weet te vinden, moet U makkelijk te bereiken houden. Indien de functionaliteit van deze afsluiters niet naar behoren is kunt U een beroep op mij doen.
De transportleidingen (strangleidingen) van de verwarming bevinden zich alleen in de 5-kamerappartementen.
Deze zitten in de “natte cel” achter het schuine wandje links achter. Ook dit wandje dient U het beste niet te verbouwen opdat we er gemakkelijk bij kunnen in geval van lekkage in deze leidingen.

Hopende op zo weinig mogelijk lekkages groet ik U allen weer,
Huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.
Verf, Webcam, Camerasysteem en Vogeltjes voeren
Dit keer wat korte stukjes.

Allereerst krijg ik de vraag van meerdere bewoners welke verf er gebruikt wordt voor het buitenschilderwerk.
Dit omdat bewoners zelf ook wel wat willen opknappen aan hun balkon (bijv. het plafond). De gebruikte verf is van Sikkens, Alpha Topcoat zijdeglanzende muurcoating, kleur F6.07.77.

Het tweede punt is: de webcam is geplaatst op Toren 1, en is bedoeld om de bouw van nieuw Grunder te cammen.
De beelden zijn (voorlopig) te zien op:http://62.163.43.180:6203/cgi-bin/guestimage.html.

Het derde punt is de vernieuwing van ons camerasysteem. Het nieuwe systeem is op wat kleine details na geheel in werking. De opnamen zijn van goede kwaliteit en erg makkelijk in gebruik.
Indien nodig is e.e.a. makkelijk terug te zoeken mits U de juiste datum en tijd doorgeeft van het voorval.

Het laatste punt wat ik zeker onder Uw aandacht wil brengen is het voeren van de vogeltjes vanaf Uw appartement.
Met zachte drang verzoek ik dit niet te doen. De gezonde vogels overleven de winter echt wel en het voer wat U naar beneden gooit valt veelal op plaatsen waar de vogels niet makkelijk bijkomen. Dit blijft vervolgens achter voor de muizen en, erger nog, de ratten. Tevens is het ophangen van vetbolletjes op Uw balkon ook geen optie, verleden jaar heeft dit tot een paar muizenplagen geleid op verschillende balkons en ondergelegen patio’s.
Groetjes,
Huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.

Vakantie en sleuteladres

De vakantie komt er voor velen weer aan.
Altijd belangrijk om aan mij op te geven wanneer U weg bent en wie we kunnen benaderen in geval van nood.
Afgelopen week weer eens duidelijk geworden dat dit helemaal geen kwaad kan.
Er was een lekkage van een appartement naar het onderliggende appartement.
Alle telefoonnummers van de veroorzaker waren niet (meer) in gebruik en via via kwam ik erachter dat de veroorzaker met vakantie was.
Ten einde raad zelf over het balkon geklommen van naastliggend appartement en de lekkage (op simpele wijze) kunnen stoppen. Mocht deze actie mij niet zijn gelukt dan zou dit betekenen dat ik de politie moest waarschuwen, deur moest laten openbreken om de lekkage te verhelpen en zouden in dit geval de kosten voor de veroorzaker zijn geweest.
Dus het achterlaten van een sleuteladres (ook buiten de vakanties om) kan altijd uitkomst bieden in geval van nood.
Zelf ben ik met vakantie van 14 augustus tot 4 september.
Voor spoedeisende zaken kunt U tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Spaargaren (huismeester Gouden leeuw) onder 020-6995633 of PoelwijckSweers onder 020-3019595.
Buiten kantoortijd belt U hiervoor met de boodschappendienst onder 020-4858137.
Rest mij U allen een fijne vakantie toe te wensen zonder problemen op het vakantieverblijf en Uw eigen appartement.
Huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.

Stortkoker en aangifte doen !!!

Dit maal 2 onderwerpen.

Het eerste is het gebruik van de stortkoker.
Allereerst de tijden waarop deze gebruikt mag worden, van 08.00 tot 22.00 uur.
Verboden is het om glas,metaal,steen en kattenbakkorrels (ook niet verpakt) in de stortkoker te gooien.
Voorts is het niet toegestaan om andere zakjes dan de speciale stortkokerzakjes, welke bij mij gratis te verkrijgen zijn, te gebruiken in verband met verstoppingen.
Een telefoontje of e-mailtje naar mij is voldoende om ze in Uw brievenbus bezorgd te krijgen.

Het tweede onderwerp is het doen van aangifte na een voorval als inbraak of beroving.
Zie ook elders in de groenhovenier het stuk van Bram van Kruistum.
Dit is in het kader van vervolging van de dader(s) van groot belang.
Zoals velen van U weten heb ik een inbreker in kunnen laten rekenen, hierbij waren gelukkig diverse aangiftes bekend bij de politie waarop men de persoon kan berechten.
Zonder aangifte is er namelijk geen zaak en kan politie en/of de officier van justitie niets beginnen.

Huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.Nieuw Bewakingssysteem

Ons ouderwetse videosysteem, onderdeel uitmakend van ons bewakingssysteem, is enigszins vernieuwd.
De oude video’s, waarvan er 1 defect was geraakt, zijn vervangen voor de modernere hard-disk drives (HD-drive). Deze HD-drive heeft als voordelen dat er meer aaneengesloten opgenomen kan worden.
M.a.w. er blijven voor langere tijd beelden bewaard. Was eerst de bewaartijd 72 uur (3 dagen), nu is dit 100 uur (ruim 4 dagen).
De opgenomen beelden vervagen niet door slijtage videobanden, maar behouden bij het terugkijken de opgenomen kwaliteit.
Er is gemakkelijker terug te zoeken op datum en tijd.
De beelden zijn (voor mij nog niet optioneel) over te zetten op de PC, waardoor je diverse stukken kunt wegschrijven op een CD-rom of foto’s kan opslaan van beeldmateriaal.
U ziet, de techniek staat niet stil, maar U als bewoner wordt wel geadviseerd om van gebeurtenissen die u hebt gesignaleerd de datum en tijd zo exact mogelijk te onthouden, anders blijft het zoekwerk naar een gebeurtenis nog een moeilijke zaak.
Hopende dat het nieuwe systeem niet al te vaak hoeft te worden aangesproken en alleen maar preventief zijn werk blijft doen groet ik U vriendelijk,
huismeester Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.

Kerst en nieuwjaar


Gezellig, die fijne kerstdagen met familie en vrienden onder elkaar.
Toch wilde ik wat puntjes rond de kerst en het nieuwjaar onder Uw aandacht brengen.
Tweede kerstdag wordt er uiteraard geen huisvuil opgehaald, probeer dus de container en zeker de stortkoker wat minder te gebruiken deze dagen.
Probeer zeker geen dozen in de stortkoker te proppen, als U dit kwijt wilt kunt U de dozen ook plat maken en in de papiercontainer bij de parkeergarage dumpen of in het uiterste geval plat in onze eigen container te doen.
Met oud en nieuw zal er weer het nodige vuurwerk worden afgestoken, maar denk hierbij niet alleen om de veiligheid maar ook eens aan het opruimen van de rotzooi nadien.
En na de gezellige dagen de kerstboom gewoon dumpen over het balkon is ook al niet fijn, deponeer de oude boom gewoon netjes bij 1 van de 3 stortplaatsen voor het grofvuil.

Rest mij Uw allen fijne dagen toe te wensen en een gezond 2006.

Huismeester.
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Liftombouw


Zonder noemenswaardige problemen zijn onze liften voorzien van moderne techniek.
Voor U als bewoner is er weinig van te zien dat er een renovatie heeft plaats gehad aan onze liften.
Dit komt omdat het met name de technische kant is die vervangen is, met andere woorden; we hebben een nieuwe liftmachinekamer. Wellicht heeft U kunnen bemerken dat de liften soepeler en rustiger lopen en dat er geen verschil meer is tussen de vloer van de instap (bordes) en van de lift.
Ook in de toekomst mag U er vanuit gaan dat er veel minder storingen zullen optreden met onze liften.
Tevens is er een REM-systeem aangebracht, dit staat voor Remote Elevator Monitoring. Dit systeem bewaakt 24 uur per dag onze liften en indien U onverhoopt vast komt te zitten kunt U door het indrukken van de alarmknop vrijwel direct in contact komen met de meldkamer van de Firma OTIS.
Dit is voor velen toch wel een geruststellend gevoel.
Mocht er zich toch onverwacht een storing voordoen welke niet gezien wordt door het REM-systeem kunt nog altijd bellen met OTIS onder 08000224752.
U vriendelijk,huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Vakantie


Zoals het zich op het moment van schrijven laat aanzien ben ik met vakantie van 17 augustus tot 12 september.

Mocht U zelf ook binnenkort op vakantie gaan, ga dan eens voor uzelf na of ik nog wel uw juiste telefoonnummers bezit bij calamiteiten.
U kunt mij e-mailen of een briefje in de klachtenbus doen.
Tijdens mijn afwezigheid kunt U tijdens kantooruren (niet op vrijdag en in het weekend) contact opnemen met de huismeester van de Gouden leeuw.
Dit is de heer Spaargaren, telefoon 020-6995633.
Uiteraard kunt U tijdens kantooruren ook terecht voor spoedeisende hulp bij Poelwijck-Sweers, telefoon 020-3019595.
Buiten kantoortijd belt U voor spoedeisende hulp met de welbekende boodschappendienst onder 020-4858137.
Hopende op een mooie vakantie voor een ieder groet ik
U vriendelijk,huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Het Balkon


Dit artikeltje gaat over het balkon in zijn algemeen.
Zomerdag is het een fijne plaats om te verblijven, zeker op warme zomeravonden.
Waar alleen niet altijd rekening mee wordt gehouden is het feit dat waar de een plezier heeft de ander last van Uw gedrag kan hebben door geluidsoverlast of andere zaken.
De geluidsoverlast kan zich voordoen door telefoneren vanaf het balkon of het beluisteren van muziek en niet te vergeten een gezellige babbel.
Andere storende zaken zijn het overboord gooien van sigarettenpeuken, welke in de patio beneden belanden of op een balkon van Uw onderburen.

Neem derhalve een asbak mee als U op het balkon rookt, kleine moeite.
Ook het voeren van de vogels valt niet altijd in goede aarde bij Uw buren, daar deze overlast ervaren in de vorm van aanvliegende duiven die hun balkon weer onderpoepen.
Probeer dus ten alle tijden rekening te houden met Uw buren tijdens het gebruik van het balkon.
Tevens wilde ik U er nogmaals op wijzen dat U bij mij gratis beits kunt afhalen voor de balkonbalk en neem als U toch op het balkon staat het beton eens onder de loep en ziet U loszittend beton neemt U dan contact op met mij voor reparatie.
Hopende op een mooie zomer groet ik U vriendelijk, huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.Betonrot en beits


Het voorjaar is in volle gang, de zomer komt er weer aan.
Dit is weer eens de gelegenheid om Uw balkon kritisch te bekijken op eventuele betonrot.
Als U dit dan toch controleert kijkt U dan ook eens naar de schuine kanten onder Uw ramen.
Mocht U betonrot constateren meld dit dan bij mij voor reparatie die voor kosten van de VVE komt.
Tevens verstrek ik op kosten van de VVE beits ten behoeve van de houten balkonbalk.
Deze kunt U het beste op werkdagen tussen 08.00 en 09.00 uur bij mij ophalen.
Hopende op een mooie zomer groet ik U vriendelijk,
huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Renovatie liftinstallatie


In juni start de renovatie liftinstallaties. In grote lijn komt het erop neer dat de besturingstechniek en bijbehorende elektronische componenten zullen worden vernieuwd.
Tevens komt er een spreek-luisterverbinding in de liftkooi die continu 24 uur verbinding geeft met de storingsmeldkamer.
Met name de montage van de nieuwe liftbesturing zal overlast geven, doordat u gedurende een bepaalde periode de lift in uw toren niet kunt gebruiken.
Tevens zal de lift enige dagen niet te gebruiken zijn tijdens kantooruren als de deurmechanieken worden gemonteerd.
Helaas kan deze ingrijpende renovatie niet zonder overlast. U
kunt nog altijd gebruik maken van de lift in de duotoren die U
kunt bereiken via de dakoverloop.
Het positieve vooruitzicht is dat we minder storingen mogen verwachten en de liften weer feilloos hun werk zullen doen met gelijkvloerse stops.
Om u op de hoogte te brengen van exacte tijden van de werkzaamheden heb ik in alle lifthallen al een schema opgehangen.
Bekijk deze tijden goed opdat U er ruim van te voren rekening mee kunt houden wanneer U geen gebruik van de lift kunt maken.

Hopende op Uw medewerking groet ik U vriendelijk,
huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.INSLUIPERS en ADRESSENBESTAND


Het valt de laatste tijd ontzettend mee aangaande insluipers op Groenhoven.
Mocht het eens voorkomen dan is het insluipen meestal bedoeld om een warm en droog slaapplaatsje te vinden.
Recent is er een insluiping geweest in Toren 8 door iemand die zijn ex wilde treiteren door de voordeur van het appartement te bekladden.
Deze persoon is niet in het bezit van een toegangssleutel en moet derhalve met iemand zijn meegelopen of via de hallofoon binnen zijn gelaten.
En daar gaat het verhaal over in de situatie van ongewenste personen in de torens.

Laat niemand met U mee naar binnen wandelen en open geen deuren voor onbekenden die bij U aanbellen.

Tevens wilde ik U er weer eens op wijzen dat U wellicht voorzien bent van een ander mobieltje of ander werk wat mij nog niet bekend is.
Wilt U derhalve voor uzelf nagaan of ik nog in het bezit ben van de juiste telefoonnummers waarop U te bereiken bent in geval van calamiteiten, en eventuele veranderingen bij mij in de klachtenbus deponeren?

Hopende op Uw medewerking groet ik U vriendelijk,
huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.RATTEN


Er worden weer ratten gezien rond ons complex.
Ik heb via de dienst groenvoorzieningen actie ondernomen en deze actie wordt voortgezet door de GG & GD.
Deze hebben in de zomer van 2003 met succes de ratten die er toen waren bestreden en derhalve verwacht ik dat ook nu de ratten binnenkort tot het verleden behoren.
Ook U als bewoner kunt meewerken een rattenplaag te voorkomen door geen etensresten vanuit Uw appartement naar beneden te gooien.
Dit gebeurt de laatste tijd regelmatig vanuit diverse appartementen in verschillende torens. Misschien wilt u de vogeltjes de winter door helpen, maar doe het niet zo!
Geef ratten geen kans en deponeer Uw etensresten via de gratis bij mij verkrijgbare stortkokerzakjes in de stortkoker.
De ratten zijn erg vindingrijk en hebben er absoluut geen moeite mee de buiten staande containers in te komen om dan de grote vuilniszakken open te knagen en daar hun voedsel uit te halen.
Hopende op Uw medewerking groet ik U vriendelijk,
huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.Nieuwjaarswens


Een nieuw jaar kun je beginnen met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig maar je hebt er niet veel aan.
Een nieuw jaar kun je beginnen met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde als niemand van je houdt.
Een nieuw jaar kun je beginnen met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan, er moet iets beters zijn.
Een nieuw jaar kun je beginnen met een erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog; begin met een blij gezicht.

Namens de huismeester een goed 2005.
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Vakantie


Nou ja vakantie is een groot woord. Tijdens het schrijven van dit stukje ziet het er naar uit dat ik van 25 oktober tot 8 november vakantie heb. In deze periode ga ik thuis me badkamer verbouwen en in de periode van 22 november tot 13 december zal ik ook de nodige dagen vrij zijn wegens de verbouwing van mijn keuken.

Tijdens afwezigheid kunt U voor spoedeisende hulp overdag terecht bij de huismeester van de Gouden leeuw, dit is de heer Spaargaren en te bereiken onder 020-6995633.

Buiten kantooruren, dus ook in het weekend, kunt U terecht bij de boodschappendienst onder het nummer 020-4858137.

Tevens wilde ik weer eens aan de orde brengen dat U bij mij terecht kunt voor het lenen van een boormachine die uitstekend overweg kan met onze bikkelharde betonnen muren.

Ook kunt U bij mij terecht voor de beits ten behoeve van de houten balkonbalk, huisvuilzakjes voor de stortkoker en bestrijding van ongedierte.
Al deze zaken zijn voor U gratis.

Andere klachten zoals kapotte lampen, sloten e.a. zaken dient U zo snel mogelijk aan mij te melden voor zo snel mogelijke reparatie.


Met vriendelijke groet van Uw huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.De Schoonmakers


De schoonmakers van ons complex Richard en Vossie zijn gebonden aan een redelijk strak schema. Beknopt zal ik hier wat uitleg over geven.
Ze werken 4 uur per dag. Op maandag, woensdag en vrijdag begint de dag met het legen van de comprimatorruimtes (stortkoker) en het naar buiten rijden van de stalen containers.
Tevens worden op maandag en vrijdag de liften en lifthallen gereinigd en de loopstraat machinaal geveegd.
De dinsdag, woensdag en donderdag zijn bestemd voor andere werkzaamheden die over het algemeen een 6 wekelijkse cyclus hebben.
Als voorbeeld geef ik het reinigen van de trappenhuizen, de lifthallen op de etages, het onder hoge druk schoonspuiten van de comprimator-ruimtes en het schrobben van de loopstraat.
Tussen de periodes van 6 weken in is het zaak dat de bewoners hun eigen lifthal schoonhouden en zeker als er iemand een verbouwing heeft of uw hond heeft iets gedeponeerd is het nemen van Uw eigen verantwoording van belang.
Dit is een beknopt overzicht van de werkzaamheden.
Tussendoor dienen zich regelmatig andere (spoed)klusjes aan welke de schoonmakers meestal probleemloos oplossen.
Tot slot rest mij het verzoek om de schoonmakers een vriendelijke groet te gunnen als U ze tegenkomt in de loopstraat.


Met vriendelijke groet van Uw huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Ongedierte


Wist U dat bij constatering van ongedierte in en rond ons complex U een beroep op mij kunt doen.
Ziet U kakkerlakken, een wespennest of ratten/muizen laat het mij weten en ik zal zorg dragen voor een snelle en voor U kosteloze behandeling.
Schroom niet om ongedierte te melden want als U het op een beloop laat of zelf probeert te bestrijden kan dit wellicht uitlopen op meer ellende. Ongedierte staat er namelijk om bekend indien geen passende maatregelen worden genomen zich razendsnel te vermenigvuldigen.
Tevens wil ik allen bedanken die een stem hebben uitgebracht op mijn vrouw als ‘’klant van de week”. Tijdens dit schrijven zijn er nog 2 stemdagen te gaan maar mede dankzij Uw stem staan we aardig aan kop en denk ik het verrassingspakket te kunnen winnen.


Met vriendelijke groet van Uw huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


ZOMERJOURNAAL


De zomer staat weer voor de deur.
We hebben al een aantal fraaie dagen achter de rug en hopelijk volgen er nog veel meer. Maar een mooie zomer kan voor anderen vervelend uitpakken als men op Groenhoven geen rekening met elkaar houdt.
Indien U met de balkondeuren open de muziek wat te hard zet (vooral de bassen) slaat dit geluid erg makkelijk over naar Uw naaste buren. Ook Uw boven en onderburen kunnen hier aardig overlast van ondervinden en niet te vergeten Uw eventuele overburen.
Ook het gezellig zitten kletsen op het balkon kan in de wat latere uurtjes als zeer vervelend worden ervaren. En als U dan op het balkon bent gooi dan geen rotzooi over het balkon naar beneden, ook niet Uw sigarettenpeuken.
Tevens kunt U eens kritisch kijken of Uw balkonbalk weer eens een likje beits kan gebruiken.
De beits en een kwast zijn gratis bij mij verkrijgbaar. Hiervoor kunt U het beste tussen 08.00 en 09.00 uur langskomen.
Bij het schrijven van dit stukje is mijn vakantiedatum nog niet bekend, maar ik wens U allen alvast een aangename zomer toe.
Met vriendelijke groet van Uw huismeester.Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Huisvuil, klachten en balkonbeits
Dit keer wat puntjes tezamen.
Allereerst wilde ik U verzoeken tijdens het pinksterweekend wat zorgvuldiger met Uw huisvuil om te gaan daar de maandag (2e pinksterdag) als vuilophaaldag vervalt en de containers en stortkoker dus gedurende 5 dagen gevuld zullen gaan worden tot de eerste ophaaldag op woensdag.
De vrijdag na hemelvaartsdag wordt het huisvuil gewoon op gehaald dus dit levert geen probleem op.
Tevens wil ik U er nogmaals op wijzen dat het grofvuil alleen op woensdagen opgehaald wordt en dit na overleg met mij.
Ook wil ik U weer eens onder de aandacht brengen dat de beits, benodigd om zelf de balkonbalk te onderhouden, gratis is af te halen bij mij.
Dit geldt ook voor de benodigde stortkokerafvalzakjes.
En tot slot wil ik een ieder verzoeken om misstanden (zoals een kapotte lamp of een slecht werkend slot) op het complex zo spoedig mogelijk aan mij door te geven en niet te denken; ach dat meldt een ander wel.
Hopende weer op Uw medewerking groet ik U vriendelijk,
Stan Govaard,
Groenhoven 108
020-6906535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.

Geluidsoverlast van de waterleiding


Laatst werden de bewoners van Toren 8 opgeschrikt door een enorm brommend geluid in de gehele toren.
De torenvertegenwoordiger heeft de loodgieter rechtstreeks benaderd en na heel veel heen en weer lopen om de bron te vinden is dit na ruim 2 uur ook gelukt.
Wat bleek het geval: in een woning was de gootsteenmengkraan defect. Dit veroorzaakte een dusdanige resonantie dat de hele toren er last van had.
Ook de firma Metapart (verwarmingsfirma) was ingeseind via de boodschappendienst en deze heeft in het ketelhuis gezocht naar de bron van deze ellende. Voor de VVE kosten dit soort grapjes dus de nodige euro’s.
In het verleden hebben we dit soort problemen ook bij de hand gehad na een verbouwing van badkamer of keuken.
Dit werd dan veroorzaakt omdat men te smalle leidingen gebruikte voor aanvoer warm en koud water naar het nieuwe keukentje, douche of wastafel. Ook een veelvoud aan knelkoppelingen en haakse bochten (knietjes) in plaats van gebogen bochten kunnen zo een probleem veroorzaken.
Advies in deze is om, zodra U zelf constateert dat bij gebruik van een tappunt er ongebruikelijk lawaai ontstaat, zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen, waardoor u overlast naar omwonenden zoveel mogelijk kunt beperken.

Met vriendelijke groet van de huismeester
Stan Govaard
Groenhoven 108
Tel: 020-690 6535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.


Wijziging grofvuil


Ik heb hier al eerder aandacht aan besteed maar nog steeds is het niet iedereen duidelijk.
Te pas en te onpas staat het grofvuil maar buiten op dagen en plekken alwaar het niet mag.
Het grofvuil wordt alleen nog maar op de woensdag opgehaald op Groenhoven en Gouden Leeuw.
De milieupolitie houdt hier scherp toezicht op en zal overtreders onherroepelijk bekeuren.
Na telefonisch overleg met de heer Karel Egstorf van de milieupolitie heb ik overeenstemming bereikt dat wij ons
grofvuil mogen aanbieden vanaf 20.00 uur op de dinsdagavond, opdat het woensdagmorgen wordt opgehaald.
Indien men hiervan afwijkt of het niet op de juiste plaats aanbiedt zal men overgaan tot bekeuren van de overtreder.
Grofvuil is in de regel hetgeen U aan overtollig huisraad (zoals groot meubilair e.d.) kwijt wilt en enigszins toegestaan is ook wat afval van een kleine verbouwing.
Puin (steen) is absoluut niet toegestaan en bedrijfsmatig afval van een verbouwing ook niet.
Indien U dit wilt aanbieden dient U zelf contact op te nemen met het MTB (Milieu Technisch Bedrijf) onder het telefoonnummer 020-5670155.
Hopende op Uw medewerking groet ik U vriendelijk,

Stan Govaard
Groenhoven 108
Tel: 020-690 6535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.Grofvuil en bereikbaarheid


Zoals U allen in een brief van het stadsdeel heeft kunnen lezen wordt het huishoudelijk grofvuil vanaf heden alleen nog op de woensdag opgehaald.
Dit houdt in dat er geen grofvuil mag worden geplaatst rond ons complex op andere dagen dan de woensdag en hierop zal gecontroleerd worden door het stadsdeel.
Overtreders kunnen rekenen op een leuke verrassing in de vorm van een gepeperde boete.
Het is dus in de eerste plaats in Uw eigen belang zich aan de regels te houden en in de tweede plaats in het belang van VVE en Uw medebewoners voor wie het niet prettig is om dagen tegen Uw te vroeg buiten geplaatste vuil aan te moeten kijken.
Mocht U op andere tijden grofvuil willen aanbieden dan kunt U dit gratis doen aan de Meerkerkdreef 31 op maandag van 08.00 uur tot 21.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Tevens wilde ik mijn eigen bereikbaarheid nog eens toelichten.
Ik ben aanwezig op het complex van 07.30 uur tot 15.30 uur iedere maandag t/m vrijdag. Er is een inloopspreekuur van 08.00 uur tot 09.00 uur en de rest van de dag kunt U altijd proberen of ik aanwezig ben.
Bij afwezigheid is een briefje in de klachtenbus of een ingesproken bericht op het antwoordapparaat voor mij voldoende om contact met u op te nemen. Tevens kunt U per e-mail Uw klachten kwijt.
In een spoedeisend geval kunt U mijn antwoordapparaat inspreken, want een ingesproken bericht bereikt mij altijd via mijn mobiele telefoon binnen 2 minuten.

Stan Govaard
Groenhoven 108
Tel: 020-690 6535
E-mail: huismeester@vvegroenhoven.nl.