De Vereniging van Eigenaars Groenhoven

De Vereniging van Eigenaars Groenhoven (VVE) is de grootste vereniging van eigenaren in Nederland. De Bewonersraad (BR) is ingesteld om onze grote VVE goed te kunnen laten functioneren.

De Vereniging van Eigenaars Groenhoven (VVE) is een vereniging in de juridische zin van het woord. Zij heeft als doel het in stand houden van het complex.

De leden komen minimaal twee keer per jaar bijeen
Er is een bestuur en een Bewonersraad
Er wordt contributie (i.c. service-kosten) betaald
Er is een reglement van splitsing
Er is een huishoudelijk reglement

Het bestuur van de V.V.E bestaat uit de voorzitter en de administrateur.

U bent lid van de Vereniging van Eigenaars Groenhoven zodra u eigenaar bent van een appartement in Groenhoven. Indien u uw appartement verkoopt bent u geen lid meer van de vereniging.